Utdanning


Bachelorgrad i psykologi, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige Universitet)

Profesjonsstudiet i psykologi (2007-2012), Universitetet i Bergen

3-årig videreutdanning i psykoterapi, Norsk Institutt for Emosjonsfokusert terapi

5-årig spesialistutdanning i klinisk voksenpsykologi, Norsk Psykologforening

3-årig videreutdanning i gruppeterapi, Institutt for Gruppeanalyse og Gruppepsykoterapi (IGA)

.


Arbeidserfaring


5 år ved Tertnes allmennpsykiatriske poliklinikk, Bjørgvin DPS

1 år ved C1 allmennpsykiatriske døgnpost, Bjørgvin DPS

1 år ved barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, avdeling Bergen sentrum

9 år som privatpraktiserende psykolog, først deltid deretter heltid siden 2019.

Psykoterapiveileder for studenter i praksis, Institutt for klinisk psykologi, Universitetet i Bergen (1,5 år)

Informasjon om praksisen


Jeg har en fleksibel og pragmatisk tilnærming, men spesialfelt er hvordan håndtering av følelser og relasjoner påvirker psykisk helse og livstilfredshet.

Tilbyr også gruppeterapi, og samtalegruppe for menn.

Pris for individuelle timer


  • 45 minutter: 1500 kr
  • 60 minutter: 2000 kr


Tilbyr også timer digitalt.


Pris for gruppeterapi

:

  • 500 kr pr gang.


Ta kontakt på epost eller telefon for timebestilling eller ytterligere informasjon om behandlingstilbudet

.


Praktisk informasjon


  • Praksisen er regulert av helsepersonelloven og pasientrettighetsloven, som innebærer blant annet taushetsplikt
  • Timer må avbestilles innen 48 timer / 2 virkedager før timens start. Timer på mandag må altså avbestilles innen samme tid på torsdag. Timer som avbestilles etter dette må betales i sin helhet, uansett grunn.